Tegen welke ziekten wordt in het CLB gevaccineerd?

Het CLB biedt gratis vaccinaties aan tegen volgende ziekten:

Difterie of kroep

Difterie of kroep is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door de difteriebacterie. Deze keelaandoening kan ernstige verwikkelingen tot gevolg hebben (verstikkingsverschijnselen).

Tetanus of klem

Tetanus of klem is een infectieziekte die vrij zelden voorkomt, maar zeer ernstig is met in een groot aantal gevallen de dood tot gevolg. Ze ontstaat wanneer een wonde besmet wordt met de tetanusbacterie door bijvoorbeeld aarde, dierlijk afval. Elke wonde, hoe klein of onschuldig ook, zelfs een wonde door een splinter kan besmet zijn door de tetanusbacterie. Het voorkomen van tetanus bestaat niet alleen uit de ontsmetting van de wonden, maar vooral uit een correct uitgevoerde vaccinatie.

Polio of kinderverlamming

Polio of kinderverlamming of poliomyelitis, is een zeer ernstige ziekte die het zenuwstelsel aantast en aanleiding kan geven tot blijvende verlammingen.

Pertussis of kinkhoest

Pertussis of kinkhoest is een uitputtende ziekte met hevige hoestbuien en gierende ademhaling. Vooral voor baby’s is het een ernstige ziekte, met kans op blijvende hersenschade door zuurstofgebrek. De laatste jaren wordt een toenemend aantal gevallen opgetekend bij adolescenten en volwassenen, die de voornaamste infectiebron zijn voor jonge baby’s die nog onvoldoende gevaccineerd zijn.

Hersenvliesontsteking of meningitis

Hersenvliesontsteking of meningitis: is een ontsteking van de vliezen rondom de hersenen.
Indien veroorzaakt door bacteriën kan de ziekte op enkele uren tijd zeer zware gevolgen hebben.
De voornaamste verwekkers van bacteriële hersenvliesontsteking bij jonge kinderen zijn:

  • Act HIB: haemophilus influenza type B vaccinaties worden door ‘Kind en Gezin Vlaanderen toegediend aan zuigelingen
  • Hersenvliesontsteking door meningokokken van serogroep C: het is belangrijk op te merken dat dit vaccin enkel beschermt tegen meningokokken van serogroep C en niet tegen andere meningokokken of andere kiemen die ook hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken.

Mazelen

Mazelen is een acute besmettelijke virale infectieziekte, die ernstige verwikkelingen kan geven zoals oor-, long-, of hersenvliesontsteking.

Bof of dikoor

Bof of dikoor is een besmettelijke virale ontsteking van de oorspeekselklier (dikoor). Het doormaken van bof bij niet-gevaccineerde jongens kan steriliteitsproblemen geven.

Rubella of rode hond

Rubella of rode hond is een virale besmettelijke ziekte met mogelijk huiduitslag en/of koorts. Zwangere vrouwen die rubella doormaken, omdat ze als kind de ziekte niet doormaakten of hiertegen niet gevaccineerd werden, lopen de kans dat er afwijkingen bij het ongeboren kind optreden zoals oog-, oor-, en hartafwijkingen.

Hepatitis B

Hepatitis B is een ontsteking van de lever, veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Besmetting gebeurt door contact met bloed, sperma, vaginaal vocht of speeksel van een besmette persoon. Bij sommigen kan de ontsteking van de lever zeer ernstig verlopen, soms met dodelijke afloop, soms met een aanslepende leverontsteking.

HPV of infectie met het humaan papilloma

HPV of infectie met het Humaan Papilloma is een van de meest voorkomende seksueel overdraagbare infecties, die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van baarmoederhalskanker. Vaccinatie gebeurt bij voorkeur meisjes en jongens vóór het eerste seksuele contact.