Privacyverklaring

Met respect voor je privacy

Het CLB - Stad Gent behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Want we vinden het heel belangrijk om je privacy en  persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring legt uit hoe we met je gegevens omgaan.

Het CLB is een centrum voor leerlingenbegeleiding met hoofzetel in Gent (Jubileumlaan 215) en ingericht door de Stad Gent.

Waarvoor verwerken we je persoonsgegevens?

Het CLB gebruikt je gegevens in de meeste gevallen omdat de Vlaamse decreetgever ons dat oplegt. Of omdat je gegevens noodzakelijk zijn om een overeenkomst uit te voeren die je met ons gesloten hebt. Voor andere verwerkingen vragen we altijd je toestemming.

Welke gegevens verwerken we?
Dat hangt af van de relatie die we met je hebben: of je bijvoorbeeld een leerling bent of een werknemer van ons.

 • Ben je een leerling of een ouder van een leerling?

We hebben je persoonsgegevens nodig voor onze wettelijke taken voor leerlingenadministratie en leerlingenbegeleiding. Die leerlingenbegeleiding bestaat uit acties voor 4 domeinen:

 1. preventieve gezondheidszorg – we gebruiken hiervoor:
  1. gegevens om de gezondheid van de leerling te verbeteren
  2. gegevens om de groei en de ontwikkeling van de leerling te volgen, zodat we kunnen bevestigen dat alles normaal verloopt of tijdig risicofactoren, signalen en symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen kunnen ontdekken
 2. leren en studeren - we gebruiken hiervoor:
  1. onderzoeksresultaten
  2. gegevens over leerproblemen
  3. gegevens over studiebegeleidingen
 3. onderwijsloopbaanbegeleiding - we gebruiken hiervoor:
  1. gegevens over leerplichtbegeleiding
  2. gegevens over keuzetrajecten in de onderwijsloopbaan en begeleidingen hierbij
 4. psychosociaal functioneren – we gebruiken hiervoor:
  1. onderzoeksresultaten
  2. gegevens over psychosociale begeleidingen

We verwerken daarom identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens  over de gezinssamenstelling en schoolloopbaan, gezondheidsgegevens en psychopedagogische gegevens.

 • Ben je werknemer?

Dan  hebben we je persoonsgegevens nodig:

 1. voor de administratie van je salaris en vergoedingen
 2. voor de toepassing van de sociale wetgeving
 3. voor de evaluatie, opvolging en planning van je opleidingen en loopbaan

We verwerken daarvoor identificatiegegevens, financiële gegevens, beroepsloopbaangegevens en opleidingsgegevens.

 • Ben je sollicitant?

Dan hebben we je persoonsgegevens nodig voor je selectie en aanwerving. We verwerken daarom identificatiegegevens, beroepsloopbaangegevens en opleidingsgegevens.

 • Ben je (medewerker van een) leverancier?

Dan hebben we je persoonsgegevens nodig voor de opvolging van het contract met jou (of je werkgever). Zo kunnen we voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen, en arbeidsongevallen behandelen.

We verwerken daarom identificatiegegevens als ons dat door de wet is opgelegd.

 • Ben je een bezoeker van onze website? zie onze cookieverklaring

Van wie krijgen we welke gegevens?

We krijgen identificatiegegevens en schoolloopbaangegevens van het Vlaams Agentschap voor onderwijsdiensten. Medische gegevens verzamelen we meestal zelf, via ouders of ‘bekwame leerlingen’ (dat zijn leerlingen die goed genoeg kunnen inschatten wat in hun belang is). Als de ouders of bekwame leerlingen daarvoor toestemming geven, kunnen we ze ook van derden krijgen (zoals behandelde artsen). Ook relevante gegevens voor onze begeleidingsopdracht krijgen we – met toestemming van de ouders of bekwame leerlingen - van de school of via derden. .

CLB-medewerkers zijn gebonden aan beroepsgeheim en houden zich aan een deontologische code, zodat ze onafhankelijk kunnen optreden.

Met wie  delen we je persoonsgegevens?

We zullen je persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan anderen. We doen dat enkel als je ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht. We hebben dan een duidelijke juridische basis. Zo maken we bijvoorbeeld bepaalde leerlingengegevens over aan het Vlaams Agentschap voor onderwijsdiensten, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn. De vaccinaties die we toedienen,  registreren we in het Vaccinatie Systeem Vlaanderen (Vaccinet). Dat is toegankelijk via https://www.myhealthviewer.be, waar leerlingen hun eigen vaccinaties kunnen raadplegen.

Als je van school verandert, draagt het CLB je multidisciplinair CLB-leerlingendossier over aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt. Om leerlingen te kunnen begeleiden, krijgen scholen en begeleidings- en ondersteuningsdiensten relevante gegevens over de leerlingen. Maar we doen dat altijd in samenspraak met de ouders van de leerlingen of met de bekwame leerlingen.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Het CLB bewaart het multidisciplinaire dossier van leerlingen tot ten minste 10 jaar na de datum van het laatste systematische contact of de laatste vaccinatie, en tot ze 25 jaar worden. De gegevens van leerlingen die hun onderwijsloopbaan hebben beëindigd in het buitengewoon onderwijs, blijven bewaard tot die leerlingen 30 jaar worden.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

In sommige gevallen kan je ook je persoonsgegevens laten wissen.

Wil je je beroepen op die rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina.

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over je rechten en privacy vind je op de privacyverklaring van de Stad Gent.