SCHOOLLOOPBAAN

Elk kind, jongere en jongvolwassene gaat van 2,5 jaar tot 18 jaar en vaak langer naar school of volgt les. De schoolloopbaan van je kind kent belangrijke overgangsmomenten. Het gaat over van de kleuterschool naar de lagere school, stapt over naar het secundair onderwijs of gaat naar hoger onderwijs.

Het doel van onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) is leerlingen te begeleiden in de uitbouw van hun onderwijsloopbaan en er mee voor te zorgen dat het de competenties ontwikkelt om de eigen loopbaan in handen te nemen.

Onderwijsloopbaanbegeleiding hoort vooral thuis in de klas- en schoolwerking.

CLB-medewerkers geven informatie en advies bij belangrijke overgangsmomenten. Het CLB komt dan in de klas en geeft uitleg over wat de leerlingen het volgende schooljaar kunnen kiezen en hoe ze best een keuze maken. Voor je ouders worden er ook vaak infomomenten georganiseerd.

Heb je vragen over de onderwijsloopbaan van je kind waar de leerkracht of de school je niet verder mee kunnen helpen, neem gerust contact op met je CLB.

verticale onregelmatige verflijnen (creëren optisch bedrog, net een trap) worden doorkruist door fietser en 2 wandelaars