Wat is ELP?

De afkorting ELP staat voor Eerstelijnspsychologische zorg.

Psychologische zorg echt toegankelijker maken, zowel op het vlak van de procedures als de prijs: het nieuwe zorgmodel dat op 1 september 2021 is gelanceerd, is een belangrijke stap in het openstellen van de psychologische zorg voor iedereen.

Tussen wie loopt de samenwerking?

Dit is het resultaat van een samenwerking tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de hele sector van de geestelijke gezondheidszorg. De uitvoering zal gebeuren op basis van een nieuwe overeenkomst tussen het RIZIV en de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor wie is ELP?

Deze overeenkomst heeft betrekking op de eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen, of het nu gaat om zorg voor psychisch welzijn of om meer gespecialiseerde zorg wegens een onderliggende psychische aandoening.

Praktisch

We bieden ELP aan voor kinderen en jongeren. De sessies gaan door op ons CLB of op school . Sessies zijn kosteloos. Jullie hoeven geen remgeld van 11 euro of 4 euro te betalen. 

In maximum 8 sessies zal je samen met de psycholoog tot een oplossing proberen komen, waardoor jij je weer beter voelt. Als dit niet lukt op die korte tijd, en er verdere opvolging nodig is, zal de psycholoog of orthopedagoog je doorverwijzen naar de juiste plek of kan je maximum twintig sessies aan een verlaagd tarief krijgen.

Aanmelden kan via de clb medewerker verbonden aan je school. Samen bekijken jullie of ELP de best aangewezen hulp is.