Hoe gebeurt een vaccinatie door het CLB?

Als CLB raden we dit vaccinatieschema aan. We zullen dus de vaccinatietoestand van de begeleide leerlingen bewaken: welke inentingen hebben ze al gehad, welke ontbreken nog? Aan leerlingen die nog bepaalde vaccinaties nodig hebben, zal hen gratis aangeboden worden om ze in te enten.

Anderzijds respecteren we ook de keuze van de ouders. Een dergelijke inenting gebeurt enkel indien het CLB hiervoor een toestemming heeft gekregen van de ouders. Daarom worden de ouders op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht van de aard en het doel van de vaccinatie.

De vaccinaties gebeuren tijdens het contactmoment op de leeftijd van 6 en 14 jaar of 1ste leerjaar en 3de secundair. De vaccinaties op 10 en 12 jaar worden uitgevoerd op de school in klasverband. De leerlingen bij wie een vaccinatie ontbreekt, worden op een ander tijdstip uitgenodigd. De inenting gebeuren in de bovenarm. Na de vaccinatie blijft de leerling nog 15 minuten onder medisch toezicht.

De ouders worden na de vaccinatie schriftelijk geïnformeerd over welk vaccin de leerling toegediend kreeg. De toegediende vaccinaties worden ook via de CLB’s geregistreerd in een centrale vaccinatiedatabank. Op deze manier kunnen enerzijds alle artsen de vaccinatietoestand van hun patiënten raadplegen en heeft anderzijds de overheid een bron aan informatie over de vaccinatiestatus van de bevolking. Als burger kan je ook je eigen vaccinatietoestand raadplegen. Surf daarvoor naar https://www.myhealthviewer.be .

Op die manier proberen de CLB’s een vaccinatiegraad van minimaal 95% te halen bij hun leerlingen. Dat is immers de enige manier om een volledige uitroeiing van sommige besmettelijke ziekten te realiseren.

Meer informatie kunt u op volgende site terugvinden: Zorg en gezondheid.