Het verplicht karakter van de medische begeleiding door een CLB

Verplicht

Elk kind dat schoolloopt in een erkende school in Vlaanderen of huisonderwijs volgt, moet naar het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) voor een systematisch contact (medisch onderzoek) op de leeftijd van:

  • 3 jaar of in de eerste kleuterklas
  • 6 jaar of in het eerste leerjaar
  • 9 jaar of in het vierde leerjaar
  • 11 jaar of in het zesde leerjaar
  • 14 jaar of in het derde jaar secundair onderwijs

Wat houdt het onderzoek of contact in?

Het systematisch contact is ruimer dan het medisch onderzoek. Naast het wegen en meten, het onderzoeken van het gehoor en zicht … gaat er afhankelijk van de leeftijd van de leerling ook aandacht naar de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden. De CLB-medewerker bevraagt leerlingen en ouders en kan hierover in gesprek gaan.

Een CLB moet zich zo organiseren dat de ouders aanwezig kunnen zijn bij het systematisch contact van de 3-jarigen of kinderen in de eerste kleuterklas.

Voor de 6-, 9- en 11-jarigen moet een CLB zich zo goed mogelijk proberen te organiseren dat ouders kunnen aanwezig zijn.

Bij de 14-jarigen wordt deelname door de ouders aan het contact niet gestimuleerd. Op deze leeftijd zijn leerlingen eerder geneigd om niet al hun leefgewoontes te delen met hun ouders.

Een leerling kan altijd aangeven niet te willen praten over bepaalde zaken in aanwezigheid van zijn ouders. De CLB-medewerker zal dit respecteren.

Bezwaren?

Als je bezwaren hebt tegen een verplicht systematisch contact door de CLB-arts, mag je dat ook door een andere CLB-medewerker van het centrum of een ander centrum, of door een externe arts laten uitvoeren.

Die arts moet dan wel dezelfde onderzoeken uitvoeren en je draagt zelf de kosten. Je bezorgt nadien de resultaten aan een CLB-medewerker.

Gebruik hiervoor dit Modelverslag voor externe arts.

De huisarts kan ook de inentingen doen maar ook hier draag je zelf de kosten.

Vaccinaties

Het CLB biedt ook vaccinaties aan. In Vlaanderen is er 1 vaccinatie verplicht: het vaccin tegen polio. Het poliovirus tast de maag en de darmen aan. Het kan ook het zenuwstelsel aantasten met verlammingen tot gevolg. Deze vaccinatie wordt gegeven tijdens de babytijd, veelal door een verpleegkundige van Kind en Gezin.

Welke vaccinaties biedt het CLB aan?

Het basisvaccinatieschema geeft een overzicht van de aanbevolen vaccinaties die kinderen moeten krijgen om optimaal beschermd te zijn tegen een 10-tal infectieziekten.

Het schema bepaalt op welke leeftijd de vaccinatie het best gebeurt.

Het omvat de vaccins die de vaccinatoren, huisartsen, kinderartsen, Kind en Gezin en de CLB’s gratis kunnen bestellen.

Agentschap Zorg en Gezondheid - vaccinatieschema

De vaccinaties die het CLB aanbiedt zijn niet verplicht.

Ook als je huisonderwijs volgt, kan je gebruikmaken van het aanbod vaccinaties van het CLB

Vanaf de schoolgaande leeftijd worden volgende vaccinaties aanbevolen: 

1ste leerjaar (6-jarigen)   Vaccin tegen difterie, tetanus, kinkhoest en poliomyelitis

4de leerjaar (9-jarigen)  Vaccin tegen mazelen, bof en rubella

1ste secundair (12-jarigen)   Vaccin tegen baarmoederhalskanker (twee dosissen met een interval van 6 maanden)

3de secundair (14-jarigen)   Vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest