De rechten van je kind in de jeugdhulp

Een aantal organisaties in Vlaanderen die hulp aan jongeren bieden, verenigen zich onder de noemer “Integrale Jeugdhulp”. Ook de CLB’s maken daar deel van uit.

Je hebt een aantal rechten als je door een dergelijke dienst begeleid wordt. Deze rechten zijn helder omschreven in een aantal publicaties. Je kan ze hieronder downloaden of je kan een exemplaar van de brochure aan de CLB-contactpersoon van jouw school vragen.


Brochure : De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp

Bekijk hier een filmpje van de kinderrechtswinkel.