Wat is een luis en hoe ze bestrijden?

Hoofdluizen zijn vervelende beestjes die hevige jeuk veroorzaken. Hoofdluizen zijn geen schande: iedereen kan ze krijgen. Het is belangrijk dat hoofdluizen vroeg opgespoord en onmiddellijk correct behandeld worden. Zo wordt vermeden dat de luizen zich verspreiden.

Als CLB werken we enerzijds mee aan het ondersteunen van scholen om een goed luizenbeleid te kunnen uitwerken (hoe gaan ze luizen opsporen, hoe gaan ze ouders informeren, kinderen benaderen enz.).

Anderzijds evolueert een besmetting bij sommige gezinnen naar een chronische toestand, ondanks de intensieve inspanningen van de ouders en de school. Bij deze gezinnen zal vanuit het CLB samen gezocht worden naar de oorzaken en mogelijke oplossing om het luizenprobleem aan te pakken.

U kunt heel wat interessante informatie rond luizen en hun behandelingen terugvinden op onderstaande website:

https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen