Solliciteren voor een job in het iCLB

Aan de slag bij het Interstedelijk Centrum voor leerlingenbegeleiding (iCLB)?

Wil je graag werken bij het iCLB dan vind je hier informatie rond tewerkstelling en sollicitatie?

Wie kan in aanmerking komen voor een job binnen het iCLB?

Maatschappelijk assistenten, psychologen of assistenten in de psychologie, verpleegkundigen, artsen, administratief medewerkers, pedagogen, directeur en coördinatoren, …

Hoe kan je solliciteren voor een job binnen het iCLB?

Het Onderwijs – Stad Gent legt voor al haar functies een werfreserve aan. Wij doen beroep op deze werfreserve.

Wanneer er een vacature is in het iCLB, vindt er een selectie plaats van de kandidaten die zich ingeschreven hebben in de werfreserve.
Deze selectie gebeurt op: diploma, ervaring, voorkeurfunctie, registratienummer.

U wordt dan op basis van deze selectie (CV) uitgenodigd op een selectiegesprek.

Aan de hand van dit selectiegesprek met de directeur van het iCLB, de teamcoach iCLB en de arbeidspsycholoog wordt de juiste persoon gekozen.

Wanneer?

Inschrijven in de werfreserve kan op om het even welk tijdstip van het kalenderjaar. Uw kandidatuur is dan geldig voor het lopende en het volgende schooljaar. U kan verlengen voor de duur van één schooljaar met behoud van uw registratienummer. Een aantal maanden voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van uw registratienummer zal de Dienst Administratie Onderwijs Selectie en Aanwervingen u hiervan op de hoogte brengen.

Hoe?

Het Onderwijs – Stad Gent maakt gebruik van Jobline, een online sollicitatiesysteem. Via Jobline kan u zich inschrijven in de werfreserve, maar daarna kan u ook uw gegevens verder beheren. U maakt eveneens een kopie van uw diploma(’s) over aan de Dienst Administratie Onderwijs Selectie en Aanwervingen (voor laatstejaarsstudenten: attest van de gevolgde studies).

Van zodra de Dienst Administratie Onderwijs Selectie en Aanwervingen over alle gevraagde gegevens beschikt, registreert ze de sollicitatie in het sollicitantenbestand en zal u een volgnummer ontvangen dat de volgorde van oproeping voor een selectiegesprek zal bepalen.

Raadpleeg Jobline. U komt terecht in het E-loket van de website van de stad Gent. Als nieuwe gebruiker moet u zich eerst ‘registreren’. Indien u reeds geregistreerd bent op het E-loket, kan u verder gaan via ‘aanmelden’. Van zodra u geregistreerd of aangemeld bent, komt u terecht in Jobline.

 

Heb je vragen?

Interstedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding
Dorine Neirynck
09 323 53 89

Vacatures

Beste sollicitant

Momenteel zijn er geen openstaande vacatures.