Informatie over de stap naar het secundair onderwijs

Zoals elk jaar informeert het CLB over de structuur van het onderwijs, het keuzeproces en een aantal aandachtspunten in cruciale overgangsmomenten in de onderwijsloopbaan van leerlingen.

Vanaf dit schooljaar worden deze infomomenten voor alle ouders georganiseerd vanuit een netoverstijgende samenwerking tussen de drie Gentse CLB’s en dus niet meer standaard individueel per school. Dit aanbod zal in de toekomst verder volledig netoverstijgend uitgebouwd worden vanuit de werking van de drie Gentse CLB’s en TOPunt.

Zoals zovele dingen in het rare jaar 2020 zal deze info ook online aangeboden worden in plaats van in real life.

filmpjes met info vind je hier

Heb je vragen? Stuur een mail naar clbinformeert@topuntgent.be