inschrijven in een Gentse basisschool

U hebt een kind geboren in 2021?
Of u wenst een andere school te kiezen voor uw kind?
Volgende pagina: https://meldjeaanbasis.gent.be/  geeft u informatie over de gemeenschappelijke                  inschrijvingsregeling in het kleuter- en lager onderwijs voor alle scholen in Gent . Met deze regeling wil men  iedereen een gelijke kans geven om in te schrijven in een school van eigen keuze.